Uživatel: Host
Přihlásit


Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


 

Výukové mapy v roce 2022 Skyvová - 04.03.2022 13:42:33
Untitled 2

VÝUKOVÉ MAPY 2022

V roce 2022 Český svaz orientačních sportů realizuje již po šestnácté projekt Výukové mapy pro orientační běh. Hlavním cílem projektu je spolupráce oddílů OB se školami - od zajištění školních závodů až po nábor nových členů, v ideálním případě vytvoření podmínek pro zařazení OB do výuky, a uspořádání orientačních závodů pro veřejnost.

Všechny potřebné informace byly zveřejněny ve Zpravodaji ČSOS 2022/2, který byl rozeslán mailem vedoucím oddílů, a jsou k dispozice na stránce Komise rozvoje OB v levém menu Výukové mapy / Podmínky projektu (viz Podmínky projektu).


Výstavba a údržba areálů pevných kontrol Skyvová - 11.08.2021 11:16:02
Zkušenosti z provozování areálů pevných kontrol nejen v České republice, ale i v zahraničí jsou velmi dobré. Tato finančně nenáročná aktivita v porovnání s výstavbou jiných sportovišť přináší možnosti využití volného času široké veřejnosti po celý rok. Areály jsou dostupné pro školy ať už v místě působnosti nebo v rámci školních výletů či vícedenních pobytů. V rámci výuky slouží k seznámení s principy orientace v přírodě, používání mapy a dalších navigačních technik (busola, GPS), k nácviku základní orientace podle mapy a pohybu v neznámém terénu.

Aktuální seznam APK je k dispozici na webu ZACITORIENTAK.CZ. Pro potřeby Komise rozvoje OB byla vypracována zpráva o stavu APK na území ČR (stav k 15. 5. 2021).

Finanční příspěvek pro vybudování nového Areálu pevných kontrol v roce 2021 zůstává stejný jako v loňském roce a to ve výši max. 15.000,- Kč (dle skutečných vynaložených nákladů na zhotovení mapové tabule, výrobu a osazení kontrol a propagaci areálu). Tvorbu mapových podkladů a tisk map pro APK je možno řešit v rámci projektu Výukových map.

Kluby, které chtějí využít finanční prostředky projektu APK, jsou povinny zaslat popis projektu s případným požadavkem tisku map k posouzení předsedkyni KROB Kristýně Skyvové (skyvova@volny.cz) a sekretariátu ČSOS (csos@orientacnisporty.cz). Po schválení je možno projekt realizovat a po jeho dokončení projednat se sekretariátem ČSOS poskytnutí příspěvku (na základě vystavené faktury). Finanční prostředky může klub obdržet až po úspěšném dokončení areálu a zaslání veškeré dokumentace vyžádané Komisí rozvoje OB.

Je možno požádat i o příspěvek na renovaci stávajícího areálu. V tomto případě je nutno nejprve doložit, jak je areál využíván. Velikost příspěvku může být čerpán do max. výše 8.000,- Kč na základě skutečně vynaložených nákladů.Informace o poničených nebo zrušených APK, aby bylo možné oslovit správce areálů, případně areál vyřadit ze seznamu na webu zacitorientak.cz, posílejte prosím Kristýně Skyvové (skyvova@volny.cz).

22. kartografická konference Skyvová - 11.09.2017 10:55:15

Ve dnech 6.-8. září 2017 se konala v Liberci celostátní 22. kartografická konference, kterou uspořádala Česká kartografická společnost. Na zajištění akce se podílela Technická universita Liberec, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická.

Český svaz orientačních sportů byl na konferenci prezentován 2 příspěvky
Výukové a volnočasové projekty ČSOS vedoucí k získávání kartografických dovedností (Luděk Krtička, Kristýna Skyvová)
Nová mezinárodní norma map pro orientační běh ISOM2017 (Luděk Krtička)


Orienteering Helper Skyvová - 09.09.2016 14:55:38
Cílem webu ORIENTEERING HELPER je pomoci začínajícím sportovcům s pochopením základních mapových značek a piktogramů vizuální formou. V jednotlivých sekcích naleznete seznam značek a piktogramů, po jejímž kliknutí se vám otevře karta, na které naleznete veškeré potřebné informace.
Webové stránky jsou interaktivním přepisem dokumentů ISOM 2000, ISSOM 2007 a Mezinárodní specifikace pro popis kontrol (International specification for control description), který je doplněn o fotografie daného objektu v reálném prostředí. Autorem projektu je Václav Jirousek.

Sdělení Mapové rady ČSOS k evidenci map Skyvová - 18.03.2015 22:12:22
Mapová rada ČSOS vydala a aktualizovala mnohé materiály, které se týkají tvorby a evidence map pro orientační sporty v České republice včetně pro tvorbu výukových map.
Všechny potřebné informace jsou k dispozici na webové stránce Mapová rada - ČSOS.

Areály pevných kontrol pro orientační běh Skyvová - 26.09.2014 9:08:52
Díky aktivitě klubům orientačního běhu vznikají postupně areály pevných kontrol pro orientační běh na celém území České republiky. V pátek 17.9.2014 byl otevřen nový areál STUDÁNKA, který připravil klub LPU - TJ Lokomotiva Pardubice.

Výukové mapy pro školy Skyvová - 11.09.2014 9:53:59
O tom že orientační běh patří do výuky není pochyb. Pochyby mohou nastat, pokud škola nemá k dispozici mapu v blízkém okolí ani oddíl OB, s kterým by mohla spolupracovat. Projekt Orientační běh do škol přináší možnost navázat spolupráci přímo s Českým svazem orientačních sportů - na podzim budou připraveny a vytištěny mapy pro ŽS Br. Veverkových Pardubice, ZŠ Lyčkovo náměstí Praha 8 a ZŠ Kouřim, mapy vznikají na žádost škol.

Výukové mapy Skyvová - 20.06.2014 9:04:13
Byl aktualizován seznam map včetně náhledů vydaných v rámci projektu Výukové mapy. V roce 2014 je přihlášeno 32 map, 15 map je již vytištěných. Povinností oddílů, kteří využili projekt Výukových map, je zaslání zprávy o využití mapy na akce pro veřejnost.

Výukové mapy Skyvová - 09.02.2014 17:20:12
K 7.2.2014 byl aktualizován seznam map vydaných v letech 2007 - 2013 v rámci projektu VÝUKOVÉ MAPY, který je financován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Českého svazu orientačních sportů.
Detaily akcí projektu Dny orientace v přírodě obsahují jednu zajímavou informaci, kterou nabízí databáze výukových map. Pokud byla použita při pořádání Dnů orientace v přírodě výuková mapa, v detailu akce je k dispozici náhled mapy.

VÝUKOVÉ MAPY 2013 Skyvová - 09.04.2013 15:31:43
V roce 2013 organizuje ČSOS opět projekt "Výukové mapy". Hlavním cílem tohoto projektu je vydat nové výukové mapy, které budou sloužit pro školní akce, zajištění školních závodů, nábor nových členů, v ideálním případě pro vytváření podmínek pro zařazení OB do výuky, ale i k uspořádání závodů pro širší veřejnost např. v rámci akce "Dny orientace v přírodě".
Počet nově vydaných map bude záležet na výši příspěvku MŠMT. Jeho výše bude známa do konce dubna 2013. ČSOS počítá v roce 2013 s vydáním minimálně 20 nových "výukových map", v případě navýšení finančního příspěvku MŠMT bude navýšen i počet vydaných map.

Informace jsou k dispozici zde.

 

Počet přístupů
Celkem: 477994
Týden: 2376