Uživatel: Host
Přihlásit
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


 

Newsletter ČSOS říjen 2021 Skyvová - 04.10.2021 12:57:01
Český svaz orientačních sportů vydal Newsletter ČSOS říjen 2021. Souhrn zářijových událostí a přehled říjnových akcí přináší sekce OB, MTBO, LOB a Trail-O, nechybí informace k vydání O-knihy 2021.

World Orienteering Day 2021 Skyvová - 27.08.2021 7:12:21
Začátek školního roku 2021/22 je za před námi a s ním také podzimní část celosvětové akce WORLD ORIENTEERING DAY pod záštitou mezinárodní federace orientačního běhu IOF, naplánovaná v termínu 8. - 14. září 2021.

 • KOLIK AKCÍ SE USKUTEČNÍ V ČESKÉ REPUBLICE?
 • KOLIK ŠKOL SE PODAŘÍ ZAPOJIT DO WORLD ORIENTEERING DAY 2021?
 • KOLIK KLUBŮ VYUŽIJE PODPORU ČESKÉHO SVAZU ORIENTAČNÍCH SPORTŮ?


 • Český svaz orientačních sportů podpoří pořadatele akcí WOD 2021 v České republice obdobně jako v předchozích ročnících zajištěním tisku účastnických diplomů, pohlednic a brožur OBjev OB a také finančním příspěvkem 2.000, - Kč na 1 akci v rámci projektu Dny orientace v přírodě.
  Materiály jsou připraveny k distribuci, způsob předání je nutné dohodnout předem se sekretářem svazu Jiřím Šubrtem na mailové adrese csos@orientacnisporty.cz nebo telefonicky 737 011 553.

  V roce 2020 byla z důvodu protikoronavirových opatření akce zrušena. Celková účast WOD 2019 byla 85 zemí, 2 203 akcí, 398 295 účastníků.
  Statistika účasti uplynulých ročníků v České republice - 2019: 71 akcí- 51 pořadatelů - 9712 účastníků, 2018: 73-51-10473, 2017: 54-48-9299, 2016: 45-32-6832.

  Olympijské festivaly Skyvová - 14.08.2021 11:44:18
  Český olympijský výbor uspořádal letos již počtvrté Olympijské festivaly, dříve pod názvem Olympijské parky. První akce se konala v roce 2014 v Praze, park Soči-Letná probíhal v době zimní olympiády. Olympijské parky se rozšířily do několika míst v České republice, v roce 2016 při hrách v Riu se konaly dokonce čtyři - hlavní na Lipenské přehradě, Plzeň, Pardubice, Ostrava. V roce 2018 se konal Olympijský festival - Pchjongčchang v Brně a Ostravě, v roce 2021 byl Olympijský festival - Tokio v Praze a v Brně.

  Od roku 2016 nechybí mezi prezentovanými sporty ani orientační běh. Český svaz orientačních sportů se velmi dobře uvedl jako zkušený organizátor, více ve zprávě Hodnocení prezentace OB v Olympijských parcích 2016.

  Město Pardubice bylo mezi olympijskými parky sice jen jednou v roce 2016, ale získané zkušenosti využilo k pořádání pravidelné letní přehlídky sportovních klubů. Zprávu o průběhu akce Sportovní park Pardubice 2021 připravil Petr Klimpl.

  Výstavba a údržba areálů pevných kontrol Skyvová - 11.08.2021 11:16:02
  Zkušenosti z provozování areálů pevných kontrol nejen v České republice, ale i v zahraničí jsou velmi dobré. Tato finančně nenáročná aktivita v porovnání s výstavbou jiných sportovišť přináší možnosti využití volného času široké veřejnosti po celý rok. Areály jsou dostupné pro školy ať už v místě působnosti nebo v rámci školních výletů či vícedenních pobytů. V rámci výuky slouží k seznámení s principy orientace v přírodě, používání mapy a dalších navigačních technik (busola, GPS), k nácviku základní orientace podle mapy a pohybu v neznámém terénu.

  Aktuální seznam APK je k dispozici na webu ZACITORIENTAK.CZ. Pro potřeby Komise rozvoje OB byla vypracována zpráva o stavu APK na území ČR (stav k 15. 5. 2021).

  Finanční příspěvek pro vybudování nového Areálu pevných kontrol v roce 2021 zůstává stejný jako v loňském roce a to ve výši max. 15.000,- Kč (dle skutečných vynaložených nákladů na zhotovení mapové tabule, výrobu a osazení kontrol a propagaci areálu). Tvorbu mapových podkladů a tisk map pro APK je možno řešit v rámci projektu Výukových map.

  Kluby, které chtějí využít finanční prostředky projektu APK, jsou povinny zaslat popis projektu s případným požadavkem tisku map k posouzení předsedkyni KROB Kristýně Skyvové (skyvova@volny.cz) a sekretariátu ČSOS (csos@orientacnisporty.cz). Po schválení je možno projekt realizovat a po jeho dokončení projednat se sekretariátem ČSOS poskytnutí příspěvku (na základě vystavené faktury). Finanční prostředky může klub obdržet až po úspěšném dokončení areálu a zaslání veškeré dokumentace vyžádané Komisí rozvoje OB.

  Je možno požádat i o příspěvek na renovaci stávajícího areálu. V tomto případě je nutno nejprve doložit, jak je areál využíván. Velikost příspěvku může být čerpán do max. výše 8.000,- Kč na základě skutečně vynaložených nákladů.  Informace o poničených nebo zrušených APK, aby bylo možné oslovit správce areálů, případně areál vyřadit ze seznamu na webu zacitorientak.cz, posílejte prosím Kristýně Skyvové (skyvova@volny.cz).

  Zažít orienťák Skyvová - 29.06.2021 13:32:24
  Český svaz orientační sportů připravuje výukové programy pro školy a skupiny s využitím zážitkových aktivit v přírodě a blízkém okolí místa bydliště. Programy rozvíjejí klíčové kompetence žáků, propojují aktivity v přírodě a poznávání prostředí místa bydliště se získáváním znalostí a dovedností v oblasti řešení neobvyklých a krizových situací a orientace v terénu. Žáci rozvíjejí a prakticky využívají matematické, sociální, občanské, digitální a technologické schopnosti a přírodní zákonitosti. Programy kombinují zážitkové aktivity pro využití ve školní výuce s formami neformálního vzdělávání.

  Programy ZAŽÍT ORIENŤÁK je možné realizovat svépomocí nebo s instruktory z Českého svazu orientačních sportů.

  Metodické listy Skyvová - 21.06.2021 12:50:02
  Od ledna 2019 vycházejí Metodické listy ČSOS jako online měsíčník, který chodí zájemcům přímo do jejich e-mailové schránky (přihlásit k odběru se můžete ZDE). Ambicí tohoto internetového zpravodaje je propojit aktivní lidi v rámci ČSOS ke spolupráci, nabídnout jim přehledným způsobem nové informace a inspirativní články či videa. Pro trenéry navíc listy každý měsíc přináší várku teorie ve formátu “print and go” a tím i zjednodušení přípravy alespoň několika tréninků v měsíci.


  Na vytváření se podílí Jana Kubátová, Alena Voborníková, Marek Cahel a Pavel Košárek. Autorský tým, rád uvítá připravené materiály od ostatních trenérů, rozhodčích či pořadatelů, odkazy na zajímavé zdroje informací nebo pozvánky na akce mimo orientační sporty, které by mohli mít odezvu u dalších členů ČSOS (vše lze posílat na adresu: metodika@orientacnisporty.cz).
  Odkaz na archiv vydaných Metodických listů je k dispozici na webu ČSOS Metodický portál.

  Areály pevných kontrol Skyvová - 12.05.2021 15:01:27
  V rámci rozvojových projektů Českého svazu orientačních sportů zaměřených na školní mládež a širokou veřejnost vznikají výukové mapy a areály pevných kontrol.
  Na celém území České republiky je od roku 2008 v provozu 49 "orienťáckých" sportovišť. Největším nebezpečím pro APK jsou nepochopitelné projevy vandalismu. Z tohoto důvodu byly uzavřeny 3 areály, ostatní se daří udržovat s přijatelnými náklady.

  Aktuální seznam APK je k dispozici na webu ZACITORIENTAK.CZ, který si dává za cíl shromáždit informace pro nové zájemce o OB.

  Pro potřeby Komise rozvoje OB byla vypracována zpráva (stav k 12. 5. 2021).

  World Orienteering Day 2021 Skyvová - 13.04.2021 13:17:18
  Na základě rozhodnutí vedení IOF je možné organizovat akce celosvětové akce WORLD ORIENTEERING DAY v původním jarním termínu 19. - 25. května 2021 i v novém termínu podzimním 8. - 14. září 2021 s ohledem na aktuální "covidovou" situaci.
  Informace k rozhodnutí vedení IOF jsou k dispozici na webové stránce https://orienteering.sport/world-orienteering-day-2021-two-opportunities/.

  Kolik akcí se uskuteční v České republice?
  Český svaz orientačních sportů podpoří pořadatele akcí WOD 2021 v České republice obdobně jako v předchozích ročnících zajištěním tisku účastnických diplomů, pohlednic a brožur OBjev OB a také finančním příspěvkem 2.000, - Kč na 1 akci v rámci projektu Dny orientace v přírodě.


  V roce 2020 byla z důvodu protikoronavirových opatření akce zrušena. Celková účast WOD 2019 byla 85 zemí, 2 203 akcí, 398 295 účastníků.
  Statistika účasti uplynulých ročníků v České republice - 2019: 71 akcí- 51 pořadatelů - 9712 účastníků, 2018: 73-51-10473, 2017: 54-48-9299, 2016: 45-32-6832.

  World Maze Race 2021 Skyvová - 08.03.2021 13:34:07
  V sobotu 29. května bude uspořádán ve švédském městě Alvesta speciální orientační závod pro širokou veřejnost WORLD MAZE RACE 2021.

  Autorem a koordinátorem projektu je Göran Andersson, švédský propagátor orientačního běhu pro školy a veřejnost.
  Informace k World Maze Race pro účastníky i pořadatele jsou k dispozici na stránce https://www.worldmazerace.online/.

  Projekty rozvoje OB 2021 Skyvová - 03.03.2021 22:14:53
  Výkonný výbor Českého svazu orientačních sportů schválil na jednání 2. března 2021 finanční podporu projektů rozvoje OB ve stejné výši jako v předešlém roce. Cílem je připravit podmínky pro akce určené sportovní veřejnosti po uvolnění vládních proti epidemiologických opatření. Untitled 2

  VÝUKOVÉ MAPY 2021

  V roce 2021 je již po patnácté realizován projekt Výukové mapy pro orientační běh. Hlavním cílem projektu je spolupráce oddílů OB se školami - od zajištění školních závodů až po nábor nových členů, v ideálním případě vytvoření podmínek pro zařazení OB do výuky, a uspořádání orientačních závodů pro veřejnost.

  Všechny potřebné informacejsou k dispozice na stránce Komise rozvoje OB v levém menu Výukové mapy / Podmínky projektu (viz Podmínky projektu).


  AREÁLY PEVNÝCH KONTROL 2021

  Od roku 2008 jsou na více než 40 místech České republiky vybudovány tzv. areály pevných kontrol, které umožňují zájemcům z řad široké veřejnosti vyzkoušet sport zvaný orientační běh. Výhodou těchto areálů je právě skutečnost, že kontrolní stanoviště jsou umístěna v terénu „nastálo“ a jsou tedy připravena k použití kdykoliv. Součástí těchto areálů jsou i vhodná místa, kde si mohou zájemci vyzvednout mapu areálu a sami si tak určit, kdy si vyzkouší své orientační a fyzické schopnosti.

  Všechny potřebné informace jsou k dispozici na stránce Komise rozvoje OB v levém menu Areály pevných kontrol


   

  Počet přístupů
  Celkem: 153299
  Týden: 2162