Uživatel: Host
Přihlásit


Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


 

V roce 2024 bude Český svaz orientačních sportů finančně přispívat klubům ČSOS na projekty Rady pro rozvoj – tj. zabezpečení sportovních a náborových aktivit v orientačním běhu pro školní mládež.


Rozvojové projekty pro školní mládež 2024


Český svaz orientačních sportů podpoří v roce 2024 projekty spolupráce se školami v počtu max. 50 ks. Hlavním cílem projektu je spolupráce klubů OB se školami – od zajištění školních závodů přes nábor nových členů až po vytvoření podmínek pro zařazení OB do výuky (např. tvorba výukové mapy pro školu). Jeden klub může čerpat podporu na max. 2 projekty za rok 2024 (včetně akcí uspořádaných v rámci World Orienteering Day).

Výše příspěvku je stanovena pro rok 2024 na 3000,- Kč, a to na uspořádání školního závodu či zmapování areálu/okolí školy či jiného školského zařízení (DDM atd.) pro její/jeho další účely.

Do projektu nelze přihlásit již fungující dlouhodobou spolupráci klubu se školou (např. v podobě kroužku, kdy kroužek OB = klubový trénink). Na spolupráci s jednou školou je možné v rámci jednoho roku čerpat příspěvek jen jednou.

Přihlášky do projektu vyřizuje Kristýna Skyvová (skyvova@volny.cz), v kopii zaslat na Sekretatariát ČSOS (csos@orientacnisporty.cz). Písemná přihláška klubu na zařazení do projektu v roce 2024 musí obsahovat název klubu a jméno osoby zodpovědné za realizaci projektu, způsob spolupráce se školou a popis záměru projektu:
a) VÝUKOVÉ MAPY = vytvoření výukové mapy pro školu – v přihlášce je třeba uvést ještě popis vybraného prostoru a stručný popis plánovaného využití výukové mapy
b) DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ = uspořádání závodu pro školu (možno i se zapojením širší veřejnosti) – v přihlášce je třeba uvést ještě datum, čas a místo akce

Podmínky pro jednotlivé záměry a povinnosti klubů:

VÝUKOVÉ MAPY

 • Je nepřípustné mapy financované v rámci těchto rozvojových projektů využívat jako mapy pro závody zařazené do soutěží ČSOS a jeho složek;
 • klub, který se přihlásí do projektu je povinen v daném termínu (viz výše) zajistit přípravu mapových podkladů vybraného prostoru a dále s ním nakládat dle předem dané dohody se školou/školským zařízením;
 • mapa musí obsahovat jednotný design loga partnerů projektu a legendu (mapový klíč), vše ke stažení zde, se zpracováním designu možno zažádat o pomoc skrze e-mail rozvoj@orientacnisporty.cz
 • klub zajistí přípravu podkladů pro tisk a samotný tisk;
 • klub zajistí evidenční číslo mapy povinně prostřednictvím Mapového portálu ČSOS http://mapy.orientacnisporty.cz/, zde také uvést další údaje k vydávané mapě (název mapy, měřítko, ekvidistance, kdo mapoval, kdo kreslil, zpracoval (klub OB), mapové podklady, správce mapy);
 • do 15. 11. 2024 zaslat Kristýně Skyvové (v kopii na Sekretariát ČSOS) stručnou zprávu o realizaci projektu, včetně doložení spolupráce se školou a fakturu ve výši 3000,- Kč „za přípravu mapových podkladů“ (bez zaslání zprávy o realizaci nebude faktura proplacena).
Přehled map zařazených do projektu je k dispozici na webové stránce https://obrozvoj.cz/

DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ PRO ŠKOLY

 • Klub, který se přihlásí do projektu je povinen v daném termínu uspořádat Den orientace v přírodě (tj. nenáročného orientačního závodu s tratěmi postavenými s ohledem na zkušenosti a věk možných účastníků) s podmínkou zapojení školy/školského zařízení.
 • Po zdárném uskutečnění akce je pořadatel povinen zaslat Kristýně Skyvové (v kopii na Sekretariát ČSOS) stručnou zprávu o realizaci projektu, včetně doložení spolupráce se školou a fakturu „za uspořádání akce Dnů orientace v přírodě“ (s názvem a datem akce) ve výši 3000,- Kč (bez zaslání zprávy o realizaci nebude faktura proplacena).
 • Termíny fakturace – po uvedeném termínu nebudou faktury proplaceny:
  • Realizace do 30. 6. – fakturace do 31. 8. 2024
  • Realizace do 31. 10. – fakturace do 15. 11. 2024
  • Realizace do 30. 11. – fakturace do 15. 12. 2024
  • Realizace do 31. 12. – fakturace do 5. 1. 2025
Na webové stránce https://obrozvoj.cz/ je průběžně aktualizována termínovka akcí, které byly či mají být uspořádány v rámci Dnů orientace v přírodě.

Povinnosti Českého svazu orientačních sportů vůči klubům, které jsou zařazeny do Rozvojových projektů pro školní mládež 2024:

 • Poskytnutí designu pro tvorbu Výukových map;
 • poskytnutí přiměřeného množství metodicko-propagačního materiálů dostupných na sekretaiátu ČSOS (OBjev OB, mapové značky a popisy kontrol, plakát pozvánka na akci, diplom vzhledu kontroly, apod.);
 • uhrazení faktury za zpracování mapových podkladů / uspořádání akce Dnů orientace v přírodě ve výši 3000,- Kč/mapu/akci.

 

Počet přístupů
Celkem: 495010
Týden: 2897