Uživatel: Host
Přihlásit
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


 

Český svaz orientačních sportů vyhlašuje v roce 2021 podporu projektu Areály pevných kontol.


AREÁLY PEVNÝCH KONTROL 2021


Od roku 2008 jsou na na více než 40 místech České republiky vybudovány tzv. areály pevných kontrol, které umožňují zájemcům z řad široké veřejnosti vyzkoušet sport zvaný orientační běh. Výhodou těchto areálů je právě skutečnost, že kontrolní stanoviště jsou umístěna v terénu „nastálo“ a jsou tedy připravena k použití kdykoliv. Součástí těchto areálů jsou i vhodná místa, kde si mohou zájemci vyzvednout mapu areálu a sami si tak určit, kdy si vyzkouší své orientační a fyzické schopnosti.

Podmínkou zřízení APK je projednání a odsouhlasení umístění kontrol s majiteli dotčených pozemků, případně s místní samosprávou či CHKO.

Finanční příspěvek pro vybudování nového Areálu pevných kontrol v roce 2021 zůstává stejný jako v loňském roce a to ve výši max. 15.000,- Kč (dle skutečných vynaložených nákladů na zhotovení mapové tabule, výrobu a osazení kontrol a propagaci areálu). Tvorbu mapových podkladů a tisk map pro APK je možno řešit v rámci projektu Výukových map.

Kluby, které chtějí využít finanční prostředky projektu APK, jsou povinny zaslat popis projektu s případným požadavkem tisku map k posouzení předsedkyni KROB Kristýně Skyvové (skyvova@volny.cz) a sekretariátu ČSOS (csos@orientacnisporty.cz). Po schválení je možno projekt realizovat a po jeho dokončení projednat se sekretariátem ČSOS poskytnutí příspěvku (na základě vystavené faktury). Finanční prostředky může klub obdržet až po úspěšném dokončení areálu a zaslání veškeré dokumentace vyžádané Komisí rozvoje OB.

Je možno požádat i o příspěvek na renovaci stávajícího areálu. V tomto případě je nutno nejprve doložit, jak je areál využíván pro mládež. Velikost příspěvku může být maximálně 8.000,- Kč a jeho výše bude záležet na rozsahu renovace APK (na základě skutečně vynaložených nákladů).

Aktuální přehled existujících APK naleznete na webu https://zacitorientak.cz/APK.php, který umožňuje získat zájemcům potřebné informace o nejbližším areálu pevných kontrol včetně navigace s využitím map Google. 

Počet přístupů
Celkem: 153294
Týden: 2157