Uživatel: Host
Přihlásit


Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


 

Český svaz orientačních sportů vyhlašuje v roce 2023 podporu projektu Areály pevných kontol.


AREÁLY PEVNÝCH KONTROL 2023


Od roku 2008 jsou na mnoha místech České republiky vybudovány tzv. areály pevných kontrol, které umožňují zájemcům z řad široké veřejnosti vyzkoušet sport zvaný orientační běh. Výhodou těchto areálů je právě skutečnost, že kontrolní stanoviště jsou umístěna v terénu „nastálo“ a jsou tedy připravena k použití kdykoliv. Součástí těchto areálů jsou i vhodná místa, kde si mohou zájemci vyzvednout mapu areálu a sami si tak určit, kdy si vyzkouší své orientační a fyzické schopnosti.

Podmínkou zřízení APK je projednání a odsouhlasení umístění kontrol s majiteli dotčených pozemků, případně s místní samosprávou či CHKO.

Výše finanční podpory ČSOS pro vybudování nového Areálu pevných kontrol v roce 2023 zůstává stejná jako v loňském roce a to ve výši max. 15.000,- Kč (dle skutečných vynaložených nákladů na zhotovení mapové tabule, výrobu a osazení kontrol a propagaci areálu).

Kluby, které chtějí využít finanční prostředky projektu APK, jsou povinny zaslat popis projektu s případným požadavkem tisku map k posouzení předsedkyni KROB Kristýně Skyvové (skyvova@volny.cz) a sekretariátu ČSOS (csos@orientacnisporty.cz). Po schválení je možno projekt realizovat a po jeho dokončení projednat se sekretariátem ČSOS poskytnutí příspěvku (na základě vystavené faktury). Finanční prostředky může klub obdržet až po úspěšném dokončení areálu a zaslání veškeré dokumentace vyžádané Komisí rozvoje OB.

Je možno požádat i o příspěvek na renovaci stávajícího areálu. V tomto případě je nutno nejprve doložit, jak je areál využíván pro mládež. Velikost příspěvku může být maximálně 8.000,- Kč a jeho výše bude záležet na rozsahu renovace APK (na základě skutečně vynaložených nákladů).

Pokud má zřízení APK podporu místní samosprávy je určitě vhodné pokusit se zažádat ji min. o spolufinancování.

Aktuální přehled existujících APK naleznete na webu https://zacitorientak.cz/APK.php, který umožňuje získat zájemcům potřebné informace o nejbližším areálu pevných kontrol včetně navigace s využitím map Google. 

Počet přístupů
Celkem: 450349
Týden: 1755