Uživatel: Host
Přihlásit
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


 

Pravidla

Přebor škol v orientačním běhu je náborová akce pro školní kolektivy s možností postupu až na úroveň celostátního finále. Vítěz celostátního finále má možnost účasti na mezinárodním přeboru škol. Předpokládá se tříúrovňová soutěž se snahou o co největší účast školních družstev.Okresní kola a krajská kola zajistí krajské svazy orientačního běhu. Celostátní finále pak Český svaz orientačního běhu ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů České republiky.

Co je orientační běh?

Pro školní rok 2021/2022 jsou stanoveny tyto pravidla:

1. Soutěží se podle pravidel ČSOS (k dispozici na www.orientacnibeh.cz)

2. Pro určení žáků do jednotlivých kategorií platí pravidlo:
V dané kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a příslušného roku narození, přičemž obě podmínky musí platit současně.
Závodníci nemohou startovat ve vyšší věkové kategorii !!!

3. Účast:
• V okresních kolech startuje v družstvu školy neomezený počet závodníků.
• V krajském a republikovém finále mohou startovat v družstvu školy v každé kategorii 5 závodníků.
• Krajského kola se může zúčastnit (a bude i hodnocena) každá škola, bez ohledu na to, zda-li se zúčastnila okresního kola
• Každé družstvo vede 1 vedoucí starší 18-let pověřený ředitelstvím příslušné školy.

4. Hodnocení:
• Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci! Již od okresních kol se body přidělují podle počtu zúčastněných družstev x 2 ! (Znamená to, že v případě 12 družstev se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně. Další závodníci družstva, kteří již nebodují body neberou, ale ani body neumořují. Je zaručeno, že každému družstvu budou přiděleny body!)
Body se přidělují podle počtu zúčastněných družstev v nejvýše obsazené kategorii.
• V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících členů družstva.
• Body do soutěže družstev se sčítají:
v kategorii DII, HII (D5, H5)   postup jen do krajského kola
v kategorii DIII, HIII + DIV, HIV (D7, H7 + D9, H9)
v kategorii DV, HV (DS, HS)
• Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích.

Garant soutěže: Ing. Kristýna Skyvová
skyvova@volny.cz, mobil: 731 321 360, 601 326 525

 

Počet přístupů
Celkem: 153290
Týden: 2153