Uživatel: Host
Přihlásit
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


 
Výstavba a údržba areálů pevných kontrol Krišpína - 11.08.2021 11:16:02

 
Zkušenosti z provozování areálů pevných kontrol nejen v České republice, ale i v zahraničí jsou velmi dobré. Tato finančně nenáročná aktivita v porovnání s výstavbou jiných sportovišť přináší možnosti využití volného času široké veřejnosti po celý rok. Areály jsou dostupné pro školy ať už v místě působnosti nebo v rámci školních výletů či vícedenních pobytů. V rámci výuky slouží k seznámení s principy orientace v přírodě, používání mapy a dalších navigačních technik (busola, GPS), k nácviku základní orientace podle mapy a pohybu v neznámém terénu.

Aktuální seznam APK je k dispozici na webu ZACITORIENTAK.CZ. Pro potřeby Komise rozvoje OB byla vypracována zpráva o stavu APK na území ČR (stav k 15. 5. 2021).

Finanční příspěvek pro vybudování nového Areálu pevných kontrol v roce 2021 zůstává stejný jako v loňském roce a to ve výši max. 15.000,- Kč (dle skutečných vynaložených nákladů na zhotovení mapové tabule, výrobu a osazení kontrol a propagaci areálu). Tvorbu mapových podkladů a tisk map pro APK je možno řešit v rámci projektu Výukových map.

Kluby, které chtějí využít finanční prostředky projektu APK, jsou povinny zaslat popis projektu s případným požadavkem tisku map k posouzení předsedkyni KROB Kristýně Skyvové (skyvova@volny.cz) a sekretariátu ČSOS (csos@orientacnisporty.cz). Po schválení je možno projekt realizovat a po jeho dokončení projednat se sekretariátem ČSOS poskytnutí příspěvku (na základě vystavené faktury). Finanční prostředky může klub obdržet až po úspěšném dokončení areálu a zaslání veškeré dokumentace vyžádané Komisí rozvoje OB.

Je možno požádat i o příspěvek na renovaci stávajícího areálu. V tomto případě je nutno nejprve doložit, jak je areál využíván. Velikost příspěvku může být čerpán do max. výše 8.000,- Kč na základě skutečně vynaložených nákladů.Informace o poničených nebo zrušených APK, aby bylo možné oslovit správce areálů, případně areál vyřadit ze seznamu na webu zacitorientak.cz, posílejte prosím Kristýně Skyvové (skyvova@volny.cz).
 

KROB Všichni
 

Počet přístupů
Celkem: 366769
Týden: 2965