Uživatel: Host
Přihlásit


Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


 
Přihlášky
Program
Jidelníček
Mapa prostorů
Prezentace


Seminář trenérů a rozhodčích - ProgramTrenéři Rozhodčí
24.11.2017 od 17:30 příjezd, ubytování
18:00 Večeře
19:00 ISOM2017
Detailnější seznámení účastníků s novým mapovým klíčem, který bude povinný pro celostátní závody od roku 2018. Seznámení s nově připravovanou specifikací piktogramů popisů kontrol.
Mapová rada, Luděk Krtička
20:00 Motivace k trénování mládeže
Pohled na motivaci k tréninku mládeže v návaznosti na konferenci k trénování mládeže, která proběhla 5.-6.11. v Hradci Králové.
Jiří Hlaváč
So 25.11.2017 8:00 Snídaně
9:00 Juniorská zpětná vazba
Poznatky ze závodních vystoupení 2017 1 skandinávské JMS vs kontinentální JEC, zaměření tréninků v následujícím období.
Pavel Košárek

Cesta do reprezentace
Shrnutí desetileté sportovní přípravy od žákovských kategorií do reprezentace.
Vendula Horčičková, Adéla Indráková
9:00 SportIdent AIR pro bezkontaktní ražení
Specifika a záludnosti, se kterými se můžeme setkat při použití bezkontaktního systému ražení na závodech. Technická stránka SIair. Připravovaná úprava bezkontaktního ražení v českých pravidlech.
Jan Fiala

Specifika a úskalí stavby tratí pro více než 1000 závodníků
Rostoucí počet závodníků na závodech všech úrovní přináší i nové starosti a úkoly pro pořadatele a stavitele tratí. Jak se s nimi vyrovnat?
Radim Hošek
11:00 Osobní běžecké volno
Možnost sportovního či kulturního vyžití dle libosti. :-)
12:00 Oběd
13:00 Kompenzační cvičení/Speciální běžecká příprava*
Praktické ukázky v tělocvičně
David Smékal/Pepa Andrle
13:00 Technické standardy a nadstandardy pořádání závodů
Co by dnes mělo být standardem, aneb nové nároky na pořadatele hlavních závodů. Jak na online mezičasy, online výsledky, GPStracking, návštěvu televize (Picek) či velkoplošnou obrazovku?
Roman Zbranek, (část Picek)

Farstování a stavba tratí štafet
Jak farstovat štafety? Trocha teorie, ukázky ze závodů, srovnání jak se farstuje v ČR a jak ve světě a ukázky stavby tratí štafet a veškerého nastavení přímo v OCADu.
Jan Picek
18:00 Večeře
19:30 Workshop: Rozbor závodů 2017
Hodnocení a rozbor závodů sekce OB 2017 formou moderované diskuse a workshopu - především stavba tratí (farstování štafet, sprinty, tratě MČR), ale i organizace, arény. Shrnutí hodnocení a hlavně konkrétní ukázky a diskuse co se povedlo a naopak čeho se do budoucna zkusit vyvarovat.
Moderovaná diskuse - Wolf, Hošek
Ne 26.11.2017 8:00 Snídaně
9:00 Trénink dorostu
Shrnutí výsledků srovnávacích testů mládeže 2017, plán akcí dorostu na rok 2018.
Marek Cahel

Rozvojové projekty a spolupráce s kluby ČSOS
Přehled projektů ČSOS směřující k akcím pro veřejnost a školy a k náboru nových členů.
Kristýna Skyvová

Sportovní výživa
Náhled na sportovní výživu z pohledu potřeb mladých závodníků.
Petra Šedivá
9:00 MČR na klasické trati 2017 pohledem pořadatele
Pohled za oponu na druhou stranu barikády. Jaké bylo poprvé uspořádat MČR na klasice? Jak vznikaly a jak "lehce" se stavěly tratě na Skalní bráně?
Kateřina Kašková a kol.


Jak nevytvořit případ pro jury
Protesty a fungování jury na českých závodech. Příklady případů z nedávné historie, které musela řešit jury a jak jim jako pořadatelé předejí
Daniel Wolf
12:00 Oběd
   

* dvě skupiny

Poznámky:

Úhradu poplatku za metodický seminář je možné udělat převodem na účet SK SKI-OB Šternberk - č.ú. 2900553435/2010, variabilní symbol 2017XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v Adresáři ČSOS. 

Počet přístupů
Celkem: 449655
Týden: 1956