Uživatel: Host
Přihlásit


Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


 
Přihlášky
Program
Jidelníček
Mapa prostorů
Prezentace


Seminář trenérů a rozhodčích - Šternberk – 24.-26.11.2017

Metodický seminář trenérů a rozhodčích 2017 - zhodnocení Krišpína 01.12.2017 8:20:27

Od pátku 24. do neděle 26. listopadu se konal ve Šternberku metodický seminář trenérů a rozhodčích za účasti zhruba 60 zájemců. V pátek se konala jednání soutěžní komise a vedení sekce OB.
Páteční program byl společný a měl dvě části. V první zazněly informace od Luďka Krtičky ohledně normy ISOM2017, v druhé části prezentoval Jirka Hlaváč náhled na fungování, resp. vylepšení činnosti celého svazu. Podněty k pořádání závodů v souvislosti s rozvojem OB a rozšíření členské základny přinesl také sobotní společný workshop.
Sobotní a nedělní program byl rozdělený. Trenéři si vyslechli celkem 6 samostatných přednášek. Přechodu z juniorské do dospělé kategorie se věnovaly přednášky trenéra juniorské reprezentace Pavla Košárka a českých reprezentantek Venduly Horčičkové a Adély Indrákové. Praktická část pod vedením Pepy Andrleho byla zaměřena na koordinaci pohybu. Pod vedením Davida Smékala byla připravena praktická ukázka kompenzačních cvičení, na zajištění se podílely studentky UP Olomouc Pavla Horová a Eliška Vlachová. Trenér dorostu Marek Cahel se zaměřil na výsledky srovnávacích testů mládeže a obecné principy tréninkového procesu. Nové téma přinesla přednáška Petry Šedivé ohledně sportovní výživy, která se setkala s velkým ohlasem. Rozhodčí měli na programu přednášky zaměřené na pořádání závodů včetně použití SIAC+ a předávání cenných zkušeností. Přednášky zajistili Jan Fiala, Radim Hošek, Jan Picek, Daniel Wolf, Roman Zbranek a pořadatelské trio MČR na klasické trati Katka Kašková, Dominika Pachnerová a Jarda Polák.

Přednášky z metodického semináře 2017 jsou k dispozici zde.


Organizační pokyny Krišpína 23.11.2017 11:51:14

Úhradu poplatku za metodický seminář je možné udělat převodem na účet SK SKI-OB Šternberk - č.ú. 2900553435/2010, variabilní symbol 2017XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v Adresáři ČSOS. Do systému ORIS jsou průběžně doplňovány uhrazené platby.
Platby v hotovosti budou vybírány po příjezdu na seminář.

Ubytování a stravování pro účastníky semináře je zajištěno v hotelu M, Čechova 112/11 na dvoulůžkových pokojích, některé pokoje budou s přistýlkou třílůžkové. Požadavky na ubytování budou akceptovány podle organizačních možností.

Ubytování pro členy vedení sekce OB, členy soutěžní komise a účastníky semináře, kteří budou ubytování na 1 noc z pátku na sobotu budou ubytováni v pensionu Věžka, Uničovská 2149/99. Večeře v pátek je zajištěna v hotelu M, sobotní snídaně v místě ubytování v pensionu Věžka.

Hlavní přednáškový sál bude v 2. patře Expozice času, ulice ČSA 19 sousedí s ulicí Čechova. V pátek budou probíhat jednání soutěžní komise a vedení sekce OB v sále v 1. patře.

K dispozici je mapa prostorů (ubytování, přednášky).


Úpravy programu Krišpína 13.11.2017 14:08:42

V časovém harmonogramu budou provedeny následující změny
pátek 24.11. - Jiří Hlaváč: motivace k trénování mládeže
sobota 25.11. - Vendula Horčičková, Adéla Indráková: cesta od žákovské kategorie do reprezentace
neděle 26.11. - Kristýna Skyvová: spolupráce s kluby a rozvojové projekty ČSOS


Upřesnění programu metodického semináře Krišpína 06.11.2017 10:59:08

Byl zveřejněn časový harmonogram přednášek metodického semináře trenérů a rozhodčích. Bohužel už je definitivní, že se nebude moci zúčastnit MUDr. Zbyněk Pozdíšek, který by hovořil o výsledcích testování dospělé a juniorské reprezentace.

Metodický seminář je určen všem zájemcům z řad trenérů a rozhodčích k získávání nových informací. Absolvováním semináře se automaticky prodlužuje platnost trenérské licence i licence rozhodčích. Pro udržení licence trenéra 2. třídy platí podmínka absolvování semináře jednou za 5 let, pro trenéry 3. třídy jednou za 10 let. Pro udržení licence rozhodčího 1. a 2. třídy platí podmínka absolvování jednou za 3 roky, pro rozhodčího 3. třídy jednou za 8 let. Přesné znění podmínek udržení licencí je v dokumentech Systém trenérů sekce OB a Systém rozhodčích sekce OB.


Program semináře Krišpína 25.10.2017 22:21:26

Přípravy semináře včetně harmonogramu přednášek jsou v plné proudu. Kvůli rekonstrukci internátu, bude centrum v letošním roce v Hotelu M, přednášky budou v místě ubytování, v přednáškovém sále Expozice času a v tělocvičnách základních škol.

Hlavní přednášky "trenérské sekce" budou mít Marek Cahel (trenér dorostenecké reprezentace), Pavel Košárek (trenér juniorské reprezentace), Josef Andrle (kondiční trenér, mimo jiné i Vojty Krále), David Smékal (odborný asistent katedry fyzioterapie Univerzity Palackého Olomouc) a Kristýna Skyvová (metodik ČSOS), přednášky se zajímavými tématy budou mít Markéta Novotná (možnosti studia a pobyt v zahraničí) a Petra Šedivá (sportovní výživa).

Přednášky "sekce rozhodčích" připravují členové metodické komise, soutěžní komise a komise rozhodčích Daniel Wolf, Roman Zbranek, Jan Picek, Radim Hošek, Jan Fiala. Hodnocení a rozbor závodů sekce OB 2017 je naplánován formou moderované diskuse a workshopu - především stavba tratí (farstování štafet, sprinty, tratě MČR), ale i organizace, arény. Shrnutí hodnocení a hlavně konkrétní ukázky a diskuse co se povedlo a naopak čeho se do budoucna zkusit vyvarovat.


Úhrada poplatku za metodický seminář Krišpína 18.10.2017 12:46:37

Úhradu poplatku za metodický seminář je možné udělat převodem na účet SK SKI-OB Šternberk - č.ú. 2900553435/2010, variabilní symbol 2017XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v Adresáři ČSOS.
Do systému ORIS jsou průběžně doplňovány uhrazené platby.


ISOM 2017 Krišpína 06.10.2017 12:30:44

Na stránkách Mapové rady je zveřejněn článek pojednávající o české verzi nového mapového klíče ISOM 2017 a tyto důležité informace zazní také na metodickém semináři trenérů a rozhodčích ve Šternberku.
Tato česká specifikace vstupuje v platnost dnem 1. října 2017 a zcela nahrazuje stávající specifikaci ISOM 2000. Od roku 2018 bude jediný přípustný mapový klíč na hlavních závodech ČSOS ISOM 2017. Pro ostatní závody bude až do konce roku 2020 povoleno použít ISOM 2000. Tato informace musí být uvedena v rozpise a v pokynech k závodu.


Hosté na metodickém semináři Krišpína 20.09.2017 16:35:17

Pozvání na metodický seminář trenérů a rozhodčích přijaly české reprezentantky Vendula Horčičková a Adéla Indráková.

Z důvodu konání úvodního srazu české reprezentace v Litomyšli od čtvrtka 23. do neděle 26. listopadu přijedou obě úspěšné odchovankyně olomouckého oddílu jen na část programu.


Metodický seminář trenérů a rozhodčích 2017 Krišpína 05.09.2017 14:37:34

METODICKÝ SEMINÁŘ PRO TRENÉRY A ROZHODČÍ pořádá Český svaz orientačních sportů v termínu 24. - 26. 11. 2017 ve Šternberku, na přípravě semináře se podílí SK SKI-OB Šternberk.
Základní informace:
Ubytování a stravování ve Šternberku, centrum semináře Hotel M.
Účastnický poplatek 1.000,- Kč zahrnuje ubytování, stravování a metodické materiály.
Počet účastníků je omezen na 90 osob.

Termín přihlášek byl stanoven do 5.11.2017, přihlášky jsou spuštěny od 5.9.2017 v systému ORIS. Na webové stránce Seminář 2017 budou průběžně doplňovány potřebné informace.


 

Počet přístupů
Celkem: 414944
Týden: 3098