Uživatel: Host
Přihlásit


Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


 
World Orienteering Day 2023 Krišpína - 25.02.2023 22:52:53

 
Akci zařazenou do World Orienteering Day je možné uskutečnit kdykoliv v průběhu celého týdne od 17. do 23. května. Již nyní můžete zaregistrovat svoji akci pořádanou v rámci WOD na adrese http://worldorienteeringday.com a promyslet termín jejího konání.
Český svaz orientačních sportů podpoří pořadatele akcí WOD 2023 v České republice obdobně jako v předchozích ročnících zajištěním tisku účastnických diplomů, speciálních pohlednic World Orienteering Day a brožur Objev OB a finančním příspěvkem, pokud se jedná o akci ve spolupráci se školou či jiným školským zařízením,

Podmínky podpory pořadatelů World Orienteering Day 2023:

  • Registrovat „WOD akci“ na stránce http://worldorienteeringday.com a do 10. dubna 2023 zaslat přihlášku na pořádání akce Kristýně Skyvové a v kopii na Sekretariát ČSOS.
  • Přihláška „WOD akce“ musí obsahovat: pořadatel, datum, čas, místo, kontakt, zveřejněné informace (pozvánka, rozpis, webová stránka), předpokládaný počet účastníků, příp. způsob spolupráce se školou, pokud chce pořadatel čerpat finanční příspěvek.
  • Akce přihlášené po termínu 10. dubna 2023 nebudou mít garantováno dodání propagačních materiálů. Rozdělení zbylých materiálů bude probíhat do rozebrání zásob.
  • Propagační materiály WOD 2023 budou distribuovány od 23. dubna 2023 buď zasláním poštou, předáním na vybraných závodech OB, nebo odběrem na sekretariátu ČSOS v Praze na Strahově (dle předchozí domluvy).
  • Po zdárném uskutečnění každé akce je nutné, aby pořadatel akce zaslal informaci o uspořádání akce („protokol o akci“ = pořadatel, datum, místo, použitá mapa, počet účastníků, způsob spolupráce se školou, zpráva o průběhu akce, fotodokumentace).
  • Po dodání informací o průběhu akce může pořadatel zaslat na sekretariát ČSOS fakturu „za uspořádání akce Dnů orientace v přírodě“ (s názvem a datem akce) ve výši 3.000, Kč za 1 akci, pokud splnil podmínku spolupráce se školou či jiným školským zařízením.
Na webové stránce https://obrozvoj.cz/ je seznam „WOD akcí“ průběžně aktualizován v rámci termínovky Dnů orientace v přírodě.

 

KROB Všichni
 

Počet přístupů
Celkem: 494979
Týden: 2895