Uživatel: Host
Přihlásit
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


 
Zažít orienťák Krišpína - 29.06.2021 13:32:24

 
Český svaz orientační sportů připravuje výukové programy pro školy a skupiny s využitím zážitkových aktivit v přírodě a blízkém okolí místa bydliště. Programy rozvíjejí klíčové kompetence žáků, propojují aktivity v přírodě a poznávání prostředí místa bydliště se získáváním znalostí a dovedností v oblasti řešení neobvyklých a krizových situací a orientace v terénu. Žáci rozvíjejí a prakticky využívají matematické, sociální, občanské, digitální a technologické schopnosti a přírodní zákonitosti. Programy kombinují zážitkové aktivity pro využití ve školní výuce s formami neformálního vzdělávání.

Programy ZAŽÍT ORIENŤÁK je možné realizovat svépomocí nebo s instruktory z Českého svazu orientačních sportů.
 

KROB Všichni
 

Počet přístupů
Celkem: 153300
Týden: 2163