Uživatel: Host
Přihlásit


Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


 
World Orienteering Day - 24. května 2017 Krišpína - 15.02.2017 12:35:15

 
Ve středu 24. května 2017 se budou konat po celém světě akce druhého ročníku World Orienteering Day.

Základní myšlenka prvního ročníku překonání zápisu v Guinnessově knize rekordů o počtu účastníků na OB akcích v jeden den se podařila zrealizovat. Konečná čísla jsou: počet zemí 81, počet akcí 2013 a počet účastníků 252 927. Světový den OB v roce 2016 proběhl úspěšně také v České republice. Ve středu 11. května se zapojilo do pořádání 32 klubů, bylo připraveno 45 akcí a zúčastnilo se téměř 7.000 lidí!!!


V lednovém IOF Newsletter vyšly informace o vydání pokynů k World Orienteering Day 2017 - http://np.netpublicator.com/netpublication/n59226555. Na 52 stránkách WOD pokynů najdete nápady, jak provést akci WOD. V pokynech najdete spoustu inspirativních příkladů z celého světa a z různých druhů činností, které byly vyzkoušeny v loňském roce.

Český svaz orientačních sportů podpoří pořadatele akcí WOD ve středu 24. května 2017 v České republice obdobně jako v roce 2016 vytištěním účastnických diplomů, speciálních pohlednic World Orienteering Day a brožur OBjev OB a finančním příspěvkem 2.000,- Kč.

Podmínky podpory pořadatelů World Orienteering Day 2017
• „WOD akci“ registrovat na stránce http://worldorienteeringday.com a zaslat přihlášku předsedkyni Komise rozvoje OB Kristýně Skyvové (skyvova@volny.cz), v kopii na sekretariát ČSOS (csos@orientacnisporty.cz). Akce bude zapsána do seznamu akcí Dnů orientace v přírodě.
• Přihláška „WOD akce“ musí obsahovat: pořadatel, datum, čas, místo, kontakt, zveřejněné informace (pozvánka, rozpis, webová stránka).
• Kvůli zajištění tisku a distribuci „WOD materiálů“ zaslat odhad požadovaného množství podle předpokládaného počtu účastníků s přihláškou do 30. dubna 2017.
• Propagační materiálu WOD 2017 budou distribuovány od 10. – 20. května 2017 na celostátních závodech, poštou nebo odběrem na sekretariátu v Praze.
• Po zdárném uskutečnění každé akce je nutné, aby oddíl (pořadatel akce) zaslal informaci o uspořádání akce („protokol o akci“ = pořadatel, datum, místo, použitá mapa, počet účastníků, zpráva o průběhu akce, fotodokumentace).
• Po dodání informací o průběhu akce zašle oddíl na sekretariát ČSOS fakturu za uspořádání akce Dnů orientace v přírodě (název a datum akce) ve výši 2.000,- Kč.
 

KROB Všichni
 

Počet přístupů
Celkem: 395699
Týden: 1233