Uživatel: Host
Přihlásit


Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


 
ORIENTAČNÍ BĚH PRO VŠECHNY Krišpína - 01.03.2012 10:22:29

 
Akce pro školní mládež a sportovní veřejnost přináší i určitou zodpovědnost pořadatelského oddílu. Je nutné předem PROMYSLET, co udělát s případnými zájemci o orientační běh či jiné orientační disciplíny, i když není možné očekávat po první akci převratný zájem. Také platí, že BEZ INFORMACÍ o uspořádání akce v místním tisku či webových stránkách města, NENÍ MOŽNÉ VYUŽÍT organizačních schopností k propagaci oddílu v místě jeho působení.

S cílem rozvoje orientačního běhu - především k zvýšení členské základny a dobré propagace na veřejnosti, připravil Český svaz orientačních sportů pro oddíly OB a sportovní kluby v roce 2012 tyto projekty

VÝUKOVÉ MAPY
Mapy připravené a financované v rámci projektu Výukové mapy 2012 jsou určeny pro školní akce, resp. k vytvoření podmínek spolupráce oddílu OB se školami v místě působení a pro akce uspořádané v rámci projektu Dny orientace v přírodě. Předpokládaný počet vydaných map je 40 ks.
Oddíly, které se přihlásí do projektu, mají povinnost připravit mapové podklady v programu OCAD, uspořádat 1-2 akce na vydané mapě v rámci Dnů orientace v přírodě a připravit dokumentaci k uspořádaným akcím.
Český svaz orientačních sportů garantuje zpracování mapových podkladů, tisk mapy v počtu 1000 ks, finanční příspěvek ve výši 1.500,- Kč a zajištění metodicko propagačního materiálu „OBJEV orientační běh“. Svaz zajistí celkové vyúčtování a vyhodnocení projektu „Výukových map 2012“ směrem k MŠMT ČR do 31. prosince 2012 na základě fakturačních podkladů dodaných oddíly nejpozději do 15. listopadu 2012.

AREÁLY PEVNÝCH KONTROL
Oddíly, které se budou podílet na vzniku areálu pevných kontrol, budou čerpat finanční prostředky obdobně jako v projektu Výukových map (mapové podklady, tisk map, navíc informační tabule a kontrolní stanoviště). Přihláška oddílu musí obsahovat informace o místu, způsobu realizace a propagace.

DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ
Již čtvrtý ročník celostátní akce si klade za cíl ukázat mladým a sportovní veřejnosti náš sport, přilákat je do oddílů OB, naučit se spolupracovat s učiteli a školami, nabídnout nenásilnou formu výuky orientace a topografie, využít pořádání i pro podání žádostí o granty v místě působení oddílů OB.
Na uspořádání orientačních závodů pro školní mládež a sportovní veřejnost se doporučuje využití „výukových map“, protože obsahují mapový klíč, který je nezbytný pro laickou veřejnost k pochopení mapy pro OB.
Na základě přihlášky budou pořadatelským oddílům zaslány propagační a výukové materiály.

Informace k jednotlivým projektům jsou k dispozici na webové stránce Komise rozvoje OB, viz levé menu, případné dotazy zodpoví Kristýna Skyvová (mail: skyvova@volny.cz, mobil 731321360).
 

KROB Všichni
 

Počet přístupů
Celkem: 465981
Týden: 2659