Uživatel: Host
Přihlásit


Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


 
Projekt "Výukové mapy" 2008, pořádání cvičných a náborových závodů Krišpína - 26.09.2008 22:09:27

 
Projekt "Výukové mapy OB" 2008 finišuje do závěrečné fáze. Letos bylo zatím vydáno cca 40 map. Oddíly z jednotlivých oblastí vybráné do projektu, které ještě neodevzdaly mapová data, nechť je neprodleně pošlou v souboru OCAD na adresu ing. Luboše Matějů, e-mail: mateju@volny.cz, včetně podkladů povinné tiráže na mapu (evidenční číslo, mapoval, kreslil, stav, správce mapy), který zajistí konečnou úpravu a přípravu pro tisk. Vytištění a distribuci map spolu s letákem „ Objev OB“ pak provádí ŽAKET ( zajišťuje pí J. Němečková). Mapy by měly být k disposici do konce října.

ČSOB touto cestou vyzývá oddíly - majitele výukových map 2007 a 2008, aby v měsíci říjnu a listopadu uskutečnily na mapách řadu cvičných a náborových závodů, zkusily získat nové zájemce o OB, využily dobré odezvy o OB po skončeném MS. K disposici dostanou oddíly i propagační plakáty našich medailistů z MS – D. a R. Brožkové a M. Smoly.
Pokud zašle oddíl na ČSOB výstižnou zprávu o konání spolu s počtem účastníků a fotodokumentací z pořádané akce, má možnost dostat se do užšího výběru a dostanete trička našich medailistů z MS.
I pro příští rok plánuje Český svaz OB přihlásit se do výběrového řízení MŠMT ČR pro rok 2009 a pokračovat v projektu "Výukových map pro OB". Odezva z využití map je proto velmi potřebná a žádoucí. !!!!
 

Výukové mapy Všichni
 

Počet přístupů
Celkem: 466063
Týden: 2736