Uživatel: Host
Přihlásit


Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


 

Český svaz orientačních sportů v roce 2022 vyhlašuje 14. ročník Dnů orientace v přírodě na podporu akcí pro školní mládež a sportovní veřejnost.

DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ 2022

 

Řada klubů pořádá ve svém místě působení akce se zaměřením na OB, které jsou určeny školní mládeži nebo široké veřejnosti. Dny orientace v přírodě předpokládají uspořádání nenáročných orientačních závodů v bezprostředním okolí škol, lesoparků a sportovních areálů s tratěmi postavenými s ohledem na zkušenosti a věk možných účastníků. Pro akce pro veřejnost jsou určeny mapy vydané v rámci projektu Výukové mapy, ale i jiné vhodné mapy v daném místě.

Akce pro školní mládež a sportovní veřejnost přináší i určitou zodpovědnost pořadatelského klubu. PROMYSLETE, co uděláte s případnými zájemci o orientační běh či jiné orientační disciplíny, i když není možné očekávat po první akci převratný zájem. INFORMUJTE o uspořádání akce v místním tisku či webových stránkách města, ať můžete využít vašich organizačních schopností k propagaci vašeho klubu v místě působení. Pro propagaci akcí je doporučeno využít i webové stránky zacitorientak.cz a sportvokoli.cz.
V roce 2022 se předpokládá částečná podpora pořádaných akcí – ČSOS podpoří maximálně 2 akce Dnů orientace v přírodě jednoho klubu mimo 1 akce uspořádané v termínu 11. - 17. 5. 2022 v rámci World Orienteering Day (resp. 1 akce Dnů orientace a 2 akce WOD).

Finanční podpora od ČSOS je stanovena maximálně na 2.000,– Kč za 1 akci.

 • Příspěvek ČSOS se poskytuje na maximálně 3 akce pro jeden klub (z toho nejméně 1 a nejvýše 2 „WOD akce“).

 • Akce Dnů orientace v přírodě jsou rozděleny na jarní a podzimní část:
 • Akce konané v jarní části = akce uspořádané do 31. 8. 2022
  Akce konané na podzim = akce uspořádané od 1. 9. do 31. 12. 2022
 • Pro tvorbu mapy je možno využít podporu z projektu Výukových map.

 • Přihlášku ke schválení je nutno zaslat předsedkyni Komise rozvoje OB Kristýně Skyvové (skyvova@volny.cz) a v kopii na sekretariát ČSOS (csos@orientacnisporty.cz).

 • Přihláška k pořádání akce „Dnů orientace v přírodě“ musí obsahovat tyto údaje: pořadatel, datum, čas, místo, kontakt, webový odkaz na stránku akce, pořadatelský záměr. Uveďte prosím také máte-li zájem o zaslání metodických a propagačních materiálů.

 • Po zdárném uskutečnění každé akce „Dny orientace v přírodě“ je nutné, aby pořadatel akce zaslal Komisi rozvoje OB informaci o uspořádání akce („protokol o akci“ = pořadatel, datum, místo, použitá mapa, počet účastníků, zpráva o průběhu akce, fotodokumentace).

 • Po dodání informací o průběhu akce může pořadatel zaslat na sekretariát ČSOS fakturu „za uspořádání akce Dnů orientace v přírodě“ (s názvem a datem akce) ve výši 2.000,‑ Kč za 1 akci, maximálně za 3 akce Dnů orientace v přírodě 2022 pro jeden klub (včetně WOD).

 • Termíny fakturace – po uvedeném termínu nebudou faktury proplaceny:
 • Akce do 30. 06. – fakturace do 31. 08. 2022
  Akce do 31. 10. – fakturace do 15. 11. 2022
  Akce do 30. 11. – fakturace do 15. 12. 2022
  Akce do 31. 12. – fakturace do 05. 01. 2023

  Na webové stránce Komise rozvoje OB https://obrozvoj.cz/ je průběžně aktualizována termínovka akcí, které byly či mají být uspořádány v rámci Dnů orientace v přírodě.

  V roce 2022 proběhne již šestý ročník Světového dne orientačního běhu (World Orienteering Day – WOD), jehož pořádání řídí a zaštiťují mezinárodní federace OB (IOF) a jednotlivé národní federace OB. Jejím cílem je představit orientační běh mladým lidem, podpořit účast na školních i klubových akcích a ukázat učitelům, že orientační běh může být zábavnou vzdělávací aktivitou. • Akci zařazenou do WOD je možné uskutečnit kdykoliv v průběhu celého týdne od 11. do 17. května 2022.
 • Již nyní můžete zaregistrovat svoji akci pořádanou v rámci WOD na adrese http://worldorienteeringday.com a promyslet termín jejího konání.
 • Český svaz orientačních sportů podpoří pořadatele akcí WOD 2022 v České republice obdobně jako v předchozích ročnících zajištěním speciálních účastnických diplomů a pohlednic World Orienteering Day, brožur OBjev OB a také finanční podporou 2.000, - Kč za 1 akci (maximálně 2 akce WOD na jeden pořadatelský klub).
 •  

  Počet přístupů
  Celkem: 477987
  Týden: 2373