Uživatel: Host
Přihlásit






Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Skip Navigation Links






 
Přihlášky
Program
Mapa prostorů
Prezentace


Seminář trenérů a rozhodčích - Šternberk – 13.-15.11.2015

Metodický seminář sekce OB 2015 - zhodnocení Krišpína 20.11.2015 12:11:18
Od pátky 13. do neděle 15. listopadu bylo na programu 12 přednášek. Trenéři získali informace o lékařských prohlídkách, prakticky vyzkoušeli použití kineziotajpingu, diskutovali s úspěšným atletickým trenérem Pavlem Novákem, byli seznámeni s koncepcí práce s talentovanou mládeží a dozvěděli se také o závěrech trenérské konference v Rakousku. Rozhodčí se zaměřili a diskutovali na téma hodnocení sezony, rozbor přípravy závodu z pohledu spolupráce hlavního rozhodčího a stavitele tratí a získali informace o práci disciplinární komise včetně problematiky diskvalifikace z důvodu technických problémů čipů Sportident. Ve společné části bylo řešeno pořádání závodů pro veřejnost a školní mládež, byl představen nový software po pořádání závodů, byly připomenuty rozdíly mapových klíčů ISOM a ISSOM včetně správného použití piktogramů a probrány možnosti programu OCAD. Pro účastníky byly připraveny metodické materiály, nejcennější byla určitě příležitost výměny názorů a zkušeností.

Přednášky ve formátu pdf jsou k dispozici zde.

Změna programu Krišpína 09.11.2015 11:11:23
Z organizačních důvodů došlo k malé úpravě programu - byly zaměněny přednášky Jana Fátora a Lukáše Königa, tzn. v pátek od 20:00 bude představen software na pořádání závodů (König) a v neděli od 9:00 bude přednáška k mapovému klíči a použití piktogramů (Fátor).
Změny jsou zaznamenány v časovém harmonogramu semináře.

Časový harmonogram semináře Krišpína 04.11.2015 12:07:28
Příjezd účastníků metodického semináře trenérů a rozhodčích je možný od 17:30 hod. na internát SOŠ lesnické a strojnické Šternberk (Opavská ulice), kde bude seminář probíhat.
Večeře se bude vydávat v čase 18:30 - 19:00 hod. v jídelně. První přednáška začíná v 19:00 hod. - k dispozici je časový harmonogram celého semináře.

Úhrada poplatku za metodický seminář Krišpína 04.11.2015 12:07:17
Úhradu poplatku za metodický seminář je možné udělat převodem na účet SK SKI-OB Šternberk - č.ú. 2900553435/2010, variabilní symbol 2015XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v Adresáři ČSOS.
Do systému ORIS jsou průběžně doplňovány uhrazené platby.

Pozvánka na metodický seminář Krišpína 04.11.2015 12:07:05

Metodický seminář sekce OB 2015 Krišpína 04.11.2015 12:06:47
METODICKÝ SEMINÁŘ PRO TRENÉRY A ROZHODČÍ pořádá Český svaz orientačních sportů v termínu 13.-15.11.2015 ve Šternberku, na přípravě semináře se podílí SK SKI-OB Šternberk.

Základní informace:
Ubytování a stravování je zajištěno na internátu SOŠ lesnické a strojnické Šternberk, kde bude probíhat také část přednášek.
Účastnický poplatek je 1.000,- Kč.
Počet účastníků je omezen na 100 osob.
Pozvánka na metodický seminář je zde.

Termín přihlášek byl stanoven na 26.10.2015. Přihlášky jsou spuštěny od 7.9.2015 v systému ORIS.

 

Počet přístupů
Celkem: 483441
Týden: 5223