Uživatel: Host
Přihlásit


Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


 
Přihlášky
Program
Jidelníček
Mapa prostorů
Prezentace


Seminář trenérů a rozhodčích - Šternberk – 25.-27.11.2016

Metodický seminář trenérů a rozhodčích - zhodnocení Krišpína 30.11.2016 12:50:29
Od pátku 25. do neděle 27. listopadu se konal ve Šternberku metodický seminář trenérů a rozhodčích za účasti více než 80 zájemců. Kromě přednášek se konalo také pracovní jednání vedoucích trenérů TSM s ústředním trenérem mládeže Markem Cahelem a trenérem juniorského družstva Pavlem Košárkem, které v průběhu soboty bylo rozděleno do třech částí.
Ve společné části proběhly přednášky zaměřené na stavbu sprintových tratí, které měli stavitelé sprintových závodů ME 2016 v Jeseníku Daniel Wolf a Radim Hošek, o přípravě na tyto závody hovořili hosté semináře čeští reprezentanti Vojtěch Král a Denisa Kosová, a přednáška Michala Poláka z Antidopingového výboru ČR. Společná byla také moderovaná diskuse na téma práce s mládeží klubech, resp. zajištění tréninkových možností.
Pro trenéry byly určeny 2 praktické přednášky, na které se účastnici rozdělili podle věku svých svěřenců ("žáci" a "dorost a starší"). Přednášku o psychologii závodníka vedla Lenka Knapová, přednášku o střečinku měla Alice Fejlková. Marek Cahel a Pavel Košárek představili koncepci práce s mládeží a systém spolupráce TSM s RDJ.
Skupina rozhodčích měla sobotní část programu věnovanou pořádání závodů na mezinárodní úrovni - Dan Wolf, Roman Zbranek a Jan Fátor shrnuli své zkušenosti z přípravy ME v Jeseníku, byla řešena také problematika pořádání WRE závodů. V návaznosti na ME 2016 připravil Pavel Dudík přednášku věnovanou Trail o, nechyběla praktická ukázka. Nedělní část byla zahájena Zdeňkem Slezákem zhodnocením sezony, na které navázala přednáška Mirka Chmelaře k vývoji a používání elektronického systému Sportident a přednáška Luďka Krtičky o kompetencích hlavního rozhodčího ve vztahu k mapě a tisku tratí.

Přednášky z metodického semináře 2016 jsou k dispozici zde.

Metodický seminář: rozdělení na přednášky trenérů Krišpína 30.11.2016 12:48:47
Přednášky Strečink (Strečink - prevence zranění) a Psychologie (Psychologie závodníka) budou probíhat souběžně pro 2 skupiny. V sobotu bude mít skupina trenérů "dorost a starší" přednášku zaměřenou na psychologii a trenéři žáků budou mít přednášku zaměřenou na střečink, v neděli se skupiny vymění.

PSYCHOLOGIE ZÁVODNÍKA
Přednášející: Lenka Knapová
Místo: v místě ubytování (SOŠ lesnická a strojnická Šternberk, Opavská 8)
Otázky k zamyšlení před seminářem:
* S jakými problematickými situacemi jste se jako trenéři nebo závodníci v orientačním běhu osobně setkali? Jak jste tyto situace řešili? (Namátkou: opakované selhávání v důležitých závodech, oznamování nominace do A štafety na MČR svým svěřencům, svěřenec nepíše a nezasílá tréninkový deník.)
* Jak by podle vás mohly v řešení těchto situací pomoci psychologické poznatky nebo konzultace se sportovním psychologem?
* V jakých dalších situacích v orientačním běhu by mohla být psychologie nápomocná?

STREČINK - PREVENCE ZRANĚNÍ
Přednášející: Alice Fejlková
Místo: zrcadlový sál (malá tělocvična) 2. ZŠ Dr. Hrubého Šternberk (Dr. Hrubého 2)
S sebou:
karimatka, volné teplé oblečení (bavlna, vlna), teplé ponožky (cvičíme bez obuvi), malý polštářek pod hlavu (k vyrovnání krční páteře v poloze leh na zemi), pití, tužka, sešit

Rozdělení do skupin podle zaměření trenérů bude na základě přihlášky v systému ORIS. Účastníci, kteří své zaměření nezapsali v přihlášce, budou zařazeni do skupin tak, aby nebyl početně ovlivněn průběh přednášek.

Závod zimní ligy Krišpína 02.11.2016 11:31:51
V sobotu 26.11. se bude ve Šternberku konat závod zimní ligy Hanácké oblasti. Start 00 = 11:00 h., start jednotlivých kategorií bude hromadný. Účastníci semináře startovné neplatí, informace k závodu jsou v systému ORIS ( http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3696).

Program metodického semináře trenérů a rozhodčích Krišpína 01.11.2016 11:28:42
Příjezd účastníků metodického semináře trenérů a rozhodčích je možný v pátek 25.11. od 17:30 hod. na internát SOŠ lesnické a strojnické Šternberk (Opavská 8), kde bude seminář probíhat.
Večeře se bude vydávat v čase 18:30 - 19:00 hod. v jídelně.
Přednášky budou probíhat v místě ubytování (internát SOŠ lesnické a strojírenské Šternberk, Opavská 8), ve třídě DDM Šternberk (Opavská 14) a v tělocvičně 2. ZŠ Dr. Hrubého (Dr. Hrubého 2), rozdělení bude upřesněno. První přednáška začíná v pátek v 19:00 hod. - k dispozici je časový harmonogram celého semináře.

Hosté na metodickém semináři Krišpína 22.09.2016 12:12:55
Pozvání na metodický seminář trenérů a rozhodčích přijali čeští reprezentanti Vojta Král a Denisa Kosová.

Úhrada poplatku za metodický seminář Krišpína 30.08.2016 14:05:49
Úhradu poplatku za metodický seminář je možné udělat převodem na účet SK SKI-OB Šternberk - č.ú. 2900553435/2010, variabilní symbol 2016XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v Adresáři ČSOS.
Do systému ORIS jsou průběžně doplňovány uhrazené platby.

Upřesnění k přihlášce pro trenéry Krišpína 30.08.2016 9:46:58
V rámci programu Metodického semináře trenérů a rozhodčích 2016 budou zařazeny pro trenéry přednášky "Psychologie závodníka" a "Správné protahování, základ předcházení zraněním". Na obě přednášky je žádoucí rozdělit účastníky do 2 skupin podle "trenérského zaměření", resp. podle věku svěřenců na skupinu "Žáci" a skupinu "Dorost a starší".

Prosíme o upřesnění v přihlášce v systému ORIS - do POZNÁMKY uveďte, o kterou věkovou skupinu se více zajímáte.

Metodický seminář trenérů a rozhodčích 2016 Krišpína 02.08.2016 11:45:04
METODICKÝ SEMINÁŘ PRO TRENÉRY A ROZHODČÍ pořádá Český svaz orientačních sportů v termínu 25. - 27. 11. 2016 ve Šternberku, na přípravě semináře se podílí SK SKI-OB Šternberk.
Základní informace:
Ubytování a stravování je zajištěno na internátu SOŠ lesnické a strojnické Šternberk, kde bude probíhat také část přednášek.
Účastnický poplatek 1.000,- Kč zahrnuje ubytování, stravování a metodické materiály.
Počet účastníků je omezen na 100 osob.

Termín přihlášek byl stanoven do 7.11.2016, přihlášky jsou spuštěny od 2.8.2016 v systému ORIS. Na webové stránce Seminář 2016 budou průběžně doplňovány potřebné informace.

 

Počet přístupů
Celkem: 395703
Týden: 1235