Uživatel: Host
Přihlásit
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


 
Přihlášky
Program
Jidelníček
Mapa prostorů
Prezentace


Seminář trenérů a rozhodčích - Šternberk – 25.-27.11.2016

Metodický seminář trenérů a rozhodčích - zhodnocení Krišpína 30.11.2016 12:50:29
Od pátku 25. do neděle 27. listopadu se konal ve Šternberku metodický seminář trenérů a rozhodčích za účasti více než 80 zájemců. Kromě přednášek se konalo také pracovní jednání vedoucích trenérů TSM s ústředním trenérem mládeže Markem Cahelem a trenérem juniorského družstva Pavlem Košárkem, které v průběhu soboty bylo rozděleno do třech částí.
Ve společné části proběhly přednášky zaměřené na stavbu sprintových tratí, které měli stavitelé sprintových závodů ME 2016 v Jeseníku Daniel Wolf a Radim Hošek, o přípravě na tyto závody hovořili hosté semináře čeští reprezentanti Vojtěch Král a Denisa Kosová, a přednáška Michala Poláka z Antidopingového výboru ČR. Společná byla také moderovaná diskuse na téma práce s mládeží klubech, resp. zajištění tréninkových možností.
Pro trenéry byly určeny 2 praktické přednášky, na které se účastnici rozdělili podle věku svých svěřenců ("žáci" a "dorost a starší"). Přednášku o psychologii závodníka vedla Lenka Knapová, přednášku o střečinku měla Alice Fejlková. Marek Cahel a Pavel Košárek představili koncepci práce s mládeží a systém spolupráce TSM s RDJ.
Skupina rozhodčích měla sobotní část programu věnovanou pořádání závodů na mezinárodní úrovni - Dan Wolf, Roman Zbranek a Jan Fátor shrnuli své zkušenosti z přípravy ME v Jeseníku, byla řešena také problematika pořádání WRE závodů. V návaznosti na ME 2016 připravil Pavel Dudík přednášku věnovanou Trail o, nechyběla praktická ukázka. Nedělní část byla zahájena Zdeňkem Slezákem zhodnocením sezony, na které navázala přednáška Mirka Chmelaře k vývoji a používání elektronického systému Sportident a přednáška Luďka Krtičky o kompetencích hlavního rozhodčího ve vztahu k mapě a tisku tratí.

Přednášky z metodického semináře 2016 jsou k dispozici zde.

Metodický seminář: rozdělení na přednášky trenérů Krišpína 30.11.2016 12:48:47
Přednášky Strečink (Strečink - prevence zranění) a Psychologie (Psychologie závodníka) budou probíhat souběžně pro 2 skupiny. V sobotu bude mít skupina trenérů "dorost a starší" přednášku zaměřenou na psychologii a trenéři žáků budou mít přednášku zaměřenou na střečink, v neděli se skupiny vymění.

PSYCHOLOGIE ZÁVODNÍKA
Přednášející: Lenka Knapová
Místo: v místě ubytování (SOŠ lesnická a strojnická Šternberk, Opavská 8)
Otázky k zamyšlení před seminářem:
* S jakými problematickými situacemi jste se jako trenéři nebo závodníci v orientačním běhu osobně setkali? Jak jste tyto situace řešili? (Namátkou: opakované selhávání v důležitých závodech, oznamování nominace do A štafety na MČR svým svěřencům, svěřenec nepíše a nezasílá tréninkový deník.)
* Jak by podle vás mohly v řešení těchto situací pomoci psychologické poznatky nebo konzultace se sportovním psychologem?
* V jakých dalších situacích v orientačním běhu by mohla být psychologie nápomocná?

STREČINK - PREVENCE ZRANĚNÍ
Přednášející: Alice Fejlková
Místo: zrcadlový sál (malá tělocvična) 2. ZŠ Dr. Hrubého Šternberk (Dr. Hrubého 2)
S sebou:
karimatka, volné teplé oblečení (bavlna, vlna), teplé ponožky (cvičíme bez obuvi), malý polštářek pod hlavu (k vyrovnání krční páteře v poloze leh na zemi), pití, tužka, sešit

Rozdělení do skupin podle zaměření trenérů bude na základě přihlášky v systému ORIS. Účastníci, kteří své zaměření nezapsali v přihlášce, budou zařazeni do skupin tak, aby nebyl početně ovlivněn průběh přednášek.

Závod zimní ligy Krišpína 02.11.2016 11:31:51
V sobotu 26.11. se bude ve Šternberku konat závod zimní ligy Hanácké oblasti. Start 00 = 11:00 h., start jednotlivých kategorií bude hromadný. Účastníci semináře startovné neplatí, informace k závodu jsou v systému ORIS ( http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3696).

Program metodického semináře trenérů a rozhodčích Krišpína 01.11.2016 11:28:42
Příjezd účastníků metodického semináře trenérů a rozhodčích je možný v pátek 25.11. od 17:30 hod. na internát SOŠ lesnické a strojnické Šternberk (Opavská 8), kde bude seminář probíhat.
Večeře se bude vydávat v čase 18:30 - 19:00 hod. v jídelně.
Přednášky budou probíhat v místě ubytování (internát SOŠ lesnické a strojírenské Šternberk, Opavská 8), ve třídě DDM Šternberk (Opavská 14) a v tělocvičně 2. ZŠ Dr. Hrubého (Dr. Hrubého 2), rozdělení bude upřesněno. První přednáška začíná v pátek v 19:00 hod. - k dispozici je časový harmonogram celého semináře.

Hosté na metodickém semináři Krišpína 22.09.2016 12:12:55
Pozvání na metodický seminář trenérů a rozhodčích přijali čeští reprezentanti Vojta Král a Denisa Kosová.

Úhrada poplatku za metodický seminář Krišpína 30.08.2016 14:05:49
Úhradu poplatku za metodický seminář je možné udělat převodem na účet SK SKI-OB Šternberk - č.ú. 2900553435/2010, variabilní symbol 2016XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v Adresáři ČSOS.
Do systému ORIS jsou průběžně doplňovány uhrazené platby.

Upřesnění k přihlášce pro trenéry Krišpína 30.08.2016 9:46:58
V rámci programu Metodického semináře trenérů a rozhodčích 2016 budou zařazeny pro trenéry přednášky "Psychologie závodníka" a "Správné protahování, základ předcházení zraněním". Na obě přednášky je žádoucí rozdělit účastníky do 2 skupin podle "trenérského zaměření", resp. podle věku svěřenců na skupinu "Žáci" a skupinu "Dorost a starší".

Prosíme o upřesnění v přihlášce v systému ORIS - do POZNÁMKY uveďte, o kterou věkovou skupinu se více zajímáte.

Metodický seminář trenérů a rozhodčích 2016 Krišpína 02.08.2016 11:45:04
METODICKÝ SEMINÁŘ PRO TRENÉRY A ROZHODČÍ pořádá Český svaz orientačních sportů v termínu 25. - 27. 11. 2016 ve Šternberku, na přípravě semináře se podílí SK SKI-OB Šternberk.
Základní informace:
Ubytování a stravování je zajištěno na internátu SOŠ lesnické a strojnické Šternberk, kde bude probíhat také část přednášek.
Účastnický poplatek 1.000,- Kč zahrnuje ubytování, stravování a metodické materiály.
Počet účastníků je omezen na 100 osob.

Termín přihlášek byl stanoven do 7.11.2016, přihlášky jsou spuštěny od 2.8.2016 v systému ORIS. Na webové stránce Seminář 2016 budou průběžně doplňovány potřebné informace.

 

Počet přístupů
Celkem: 272394
Týden: 2367